Prednášajúci

PhDr. Zuzana Jandová, PhD.

Vyštudovala odbor Klinickej logopédie na PdFUK v Bratislave a na Lekárskej fakulte SZU v Bratislave, je s účinnosťou od roku 2013 vymenovaná Ministerstvom zdravotníctva SR do funkcie krajského odborníka pre logopédiu v Bratislavskom samosprávnom kraji. Je držiteľkou certifikátov MZ ČR oprávňujúcich k vykonávaniu diagnostiky a terapie porúch prehĺtania (dysfágie), dysfunkcii orofaciálneho svalstva a myofunkčnej poruchy. V roku 2016 získala certifikát ako JIAS provider a tiež oprávnenie vykonávať INPP školský program. Doktorandské štúdium dokončila v roku 2016 a obhájila dizertačnú prácu na Karlovej Univerzite v Prahe. Založila Logopedické centrum ASOBI, jediné svojho druhu na Slovensku, kde sa komplexne venujú deťom s oneskoreným a narušeným vývinom. Venuje sa vzdelávaniu odbornej aj laickej verejnosti z oblasti klinickej logopédie.

Cieľom prednášky “Raná intervencia v komplexnom pohľade na dieťa z pohľadu klinického logopéda” je poskytnúť komplexný pohľad na dieťa hneď po narodení a zabezpečiť včasnú interdisciplinárnu starostlivosť o deti s rizikovým a oneskoreným psychomotorickým vývinom z dôvodu správneho vývinu dieťaťa najmä v oblasti správneho vývinu reči.

Nech vám nič neujde!

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte emailom aktuálne informácie o konferencii, o jednotlivých témach a ďalších informáciách.