Prednášajúci

Mgr. Eva Horníková

Mgr. Eva Horníková

Na prednáške s názvom “Základná škola Karloveská 61 na ceste k inklúzii“ alebo „nie je škola ako škola, nie je žiak ako žiak„, ktorú odprezentuje spolu s Mgr. Adamom Škoppom, sa dozviete viac o pojme inklúzie a jeho základným vymedzením. Prezentácia slúži ako príklad dobrej praxe priamo na uvedenej škole. Konkrétne charakterizuje a popisuje uvedené zdroje a podporné aktivity zamerané na inkluzívne vzdelávanie v praxi. Aké otázky si musí škola položiť, aby mohla kráčať po ceste k inklúzii?

Nech vám nič neujde!

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte emailom aktuálne informácie o konferencii, o jednotlivých témach a ďalších informáciách.