Prednášajúci

Mgr. Silvia Matajsová

Mgr. Silvia Matajsová

Vyštudovala jednoodborovú psychológiu na Trnavskej Univerzite. Absolvovala praktický kurz JIAS –  Individualizovaný sluchový tréning, workshop Hry s hudbou, praktický kurz Teória bilaterálnej integrácie, diagnostika a pohybový program. Je autorkou výskumu skúmajúceho vplyv JIAS sluchového tréningu na auditívne funkcie z kvantitatívneho hľadiska. Baví ju vedecký výskum, štatistika, zaujíma sa o neuropsychológiu, hudbu a vo voľnom čase o šitie kostýmov a všeličoho iného 🙂 Okrem iného je aj mamou 4 detí.

Vo svojej prednáške „Vplyv JIAS sluchového tréningu na auditívne spracovávanie“, priblíži výsledky kvantitatívneho výskumu uskutočneného v roku 2018-2019 na Slovensku. Taktiež dá zrozumiteľným spôsobom odpoveď na otázku, či je možné pomocou JIAS sluchového tréningu ovplyvňovať krivky počutia, a aký je vzťah medzi vzdialenosťou aktuálnych kriviek počutia jednotlivca od tzv. optimálnej krivky počutia podľa francúzskeho ORL lekára Alfreda Tomatisa (zaručuje kvalitné a bezproblémové sluchové spracovávanie, ak sa krivky počutia našich uší pohybujú v jej blízkosti) a výsledkom v dichotickom teste počutia.

Nech vám nič neujde!

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte emailom aktuálne informácie o konferencii, o jednotlivých témach a ďalších informáciách.