Prednášajúci

Mgr. Zuzana Rajčániová

Mgr. Zuzana Rajčániová

Študovala na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave odbor klinická logopédia. Už počas štúdia pracovala ako dobrovoľníčka, neskôr ako vychovávateľ – špeciálny pedagóg v ZŠ pri DFNsP v Bratislave na oddelení detskej onkológie. Po skončení štúdií pôsobila ako logopéd v Rehabilitačnom centre Harmony a v Alma centre pre zdravý vývin. Po materskej dovolenke ukončila svoju prácu logopéda a ďalej sa vzdelávala s cieľom sústrediť sa na cieľovú skupinu detí so špeciálnymi potrebami v zmysle podpory ich zmyslového, kognitívneho a socio-emocionálneho rozvoja.

Od roku 2012 absolvovala viaceré kurzy so zameraním na zmyslové a pohybové vnímanie, na muzikoterapiu a podporu rozvoja komunikácie detí s ťažkým viacnásobným postihnutím. Rada skúma tajomstvá a zákonitosti fungovania ľudského mozgu.

V jej interaktívnej prednáške sa dozviete aj to, že hudba nás ovplyvňuje na fyzickej, psychickej a emocionálnej úrovni. Môže byť nápomocná pri rôznych psychických alebo psychiatrických diagnózach, poruchách učenia alebo sústredenia, vývinových vadách, autizme, bolestiach. Aj o tom, ako hudba môže pomôcť aj v situáciách, na ktoré je súčasná medicína prikrátka. V modernom svete početné výskumy poukazujú na množstvo zdravotných benefitov liečivého pôsobenia zvuku, od podpory imunitného systému a znižovania hladiny stresu, až po zlepšenie zdravotného stavu predčasne narodených detí.

Nech vám nič neujde!

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte emailom aktuálne informácie o konferencii, o jednotlivých témach a ďalších informáciách.