Prednášajúci

dr. Andrew Dalziell, PhD.

dr. Andrew Dalziell, PhD.

Dr. Andrew Dalziell získal titul PhD na univerzite v Edinburgu (Škótsko) v roku 2016. V minulosti učil na univerzite v Glasgow. Posledných 16 rokov sa venuje práci s deťmi, mladistvými a dospelými s poruchami učenia, koncentrácie a správania. Vo svojej praxi využíva kombináciu rôznych intervenčných metód (napr. Bilaterálnu integráciu, INPP, JIAS auditívnu stimuláciu a iné).

Na prednáške bude hovoriť bližšie o programe Bilaterálnej integrácie / program zameraný na rozvoj motoriky, koordinácie, prepájanie kognície s motorikou a prepájanie hemisfér.

Program bilaterálnej integrácie začína prácou na uvedomovaní si vlastného tela. Následne program pokračuje širokou škálou postupných krokov, ktoré napomáhajú rozvíjať jednoduché, až komplexné pohybové vzorce. Čím viac spôsobmi sa jedinec dokáže hýbať a koordinovať svoje pohyby, tým jednoduchšie je pre mozog vyťažiť výhody z každej získanej, naučenej zručnosti. Ak sme obmedzení vo viacerých oblastiach nášho pohybu, ak je obmedzená presnosť a kontrola pohybu, sme obmedzení aj v schopnosti učiť sa nové veci.

Samotný program bilaterálnej integrácie môže začať pasívnym, alebo aktívnym spôsobom. Pri aktívnom využívaní programu pracujeme postupne s čoraz komplexnejšími cvikmi, ktoré podporujú tak hrubú motoriku, koordináciu, jemnú motoriku, ako aj rovnováhu. Cviky môžu byť realizované v šiestich rôznych vývinových polohách (ľah na chrbte, na bruchu, pozícia sfingy, sed, pozícia na štyroch, vzpriamený postoj). Následne sa prechádza do dynamickej verzie cvikov. Zmena pozície podporuje rozvoj rovnováhy, svalového tonusu a posturálnej kontroly, čo má za následok stimuláciu vestibulárneho systému a jeho prepojenia na ostatné senzorické systémy, predovšetkým na sluchový a zrakový systém.

Program bilaterálnej integrácie môže byť využívaný aj v individuálnej, aj v skupinovej forme.

Nech vám nič neujde!

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte emailom aktuálne informácie o konferencii, o jednotlivých témach a ďalších informáciách.