Prednášajúci

PaedDr. Kvetoslava Mojtová

PaedDr. Kvetoslava Mojtová

Vyštudovala špeciálnu pedagogiku na Univerzite Komenského v Trnave a celý svoj profesný život zasvätila práve tejto oblasti. Odborníci pôsobiaci na poli (nielen) špeciálnej pedagogiky na Slovensku a v Čechách veľmi dobre poznajú túto energickú, zanietenú odborníčku, bojujúcu o adekvátne postavenie špeciálnych pedagógov a školských špeciálnych pedagógov. V roku 2000 sa stala členkou Ústrednej odbornej komisie pre komplexné riešenie problematiky špeciálno- pedagogického poradenstva na Slovensku. V roku 2001 sa stala zakladateľkou a predsedkyňou Asociácie špeciálnych pedagógov škôl a špeciálno-pedagogických poradní. Aktuálne pôsobí ako riaditeľka súkromného centra špeciálnopedagogického poradenstva.

Nech vám nič neujde!

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte emailom aktuálne informácie o konferencii, o jednotlivých témach a ďalších informáciách.