Prednášajúci

Mgr. Natália Šloserová

Moje skúseností s prácou s deťmi začali už na Strednej pedagogickej akadémií v Prešove. V ďalšom štúdiu som pokračovala na Univerzite Komenského v Bratislave. Tu som študovala špeciálnu pedagogiku – surdopédiu. Ak by som to mala zhrnúť, momentálne mam za sebou 10 ročnú prax s deťmi v predškolskom veku.
Počas vysokej školy som pracovala ako asistent pre žiakov so sluchovým postihnutím na Základnej škole pre deti so sluchovým postihnutím v Bratislave. Neskôr som pracovala v niekoľkých súkromných materských školách a počas prázdnin som pracovala v Súkromnej montessori škôlke Nestlingue v Prahe, kde som nazbierala veľa cenných a jedinečných skúseností.

Aktuálne pracujem v súkromnom logopedickom centre ASOBI, kde pracujem ako učiteľka v materskej škole pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou.
Vo voľnom čase spolupracujem s neziskovou organizáciou Nepočujúce dieťa, kde sa snažíme viesť a podporovať rodičov detí s poruchami sluchu. Mojím ďalším cieľom je venovať sa rozvoju dieťaťa v ranom a predškolskom veku.

Nech vám nič neujde!

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte emailom aktuálne informácie o konferencii, o jednotlivých témach a ďalších informáciách.