Prednášajúci

MUDr. Michael Kučera

Internista s viac ako 15 ročnými skúsenosťami z kozmickej medicíny a jej prenosu poznatkov do praxe. Úzko spolupracoval s Inštitútom pre biomedicínske problémy Ruskej akadémie vied a konkrétne s prof. Dr. R. M. Baevským, zodpovedným za zdravotný stav všetkých astronautov v Ruskom kozmickom programe.
Dr. Kučera je medzinárodne uznávaným expertom v oblasti mitochondriálnej a bioregulačnej medicíny a za jeho prínos v klinicky relevantných výskumoch bol v roku 2000 ocenený Medzinárodnou asociáciou mitochondriálnej medicíny. Skúsenosti z oblasti prevencie a posilnenia adaptačného mechanizmu na stres využíva pri diagnostike, liečbe a poradenstve pre klientov vo viacerých krajinách Európy i mimo nej.
Okrem bežnej lekárskej praxe je stále aktívnym členom výskumných projektov a zároveň pravidelne vzdeláva a supervízuje lekárov v Anglicku, Nemecku, Švajčiarsku, ale aj na Slovensku. Nosnou časťou medicínskych postupov MUDr. Kučeru je oddialenie procesov starnutia, ktoré nastávajú vplyvom fyzikálnych, chemických, psychických alebo emocionálnych stresov.

Nech vám nič neujde!

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte emailom aktuálne informácie o konferencii, o jednotlivých témach a ďalších informáciách.