Prednášajúci

Mgr. Milena Kutláková Nováková

Počas štúdia psychológie na FFUK v Prahe absolvovala dlhoročnú prax u PhDr. Jaroslavy Dittrrichovej v Ústave pre starostlivosť o matku a dieťa v Prahe. Od tohto času sa venovala hlavne práci s deťmi s rodinami v najrôzenjších kontextoch. Učila sa tiež na Universidada de Granada v Španielsku a absolvovala psychoterapeutický výcvik v systéme SUR.
Po ukončení štúdia pracovala s ohrozenými deťmi a rodiami, pôsobila ako psychológ na základných školách a založila neziskovú organizáciu zameranú na pomoc a podporu deťom a rodinám v náročných životných situáciách. Má tiež vlastnú psychologickú prax v Prahe.

Nech vám nič neujde!

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte emailom aktuálne informácie o konferencii, o jednotlivých témach a ďalších informáciách.