Prednášajúci

Mgr. Katarína Sipos

Mgr. Katarína Sipos

Vyštudovala odbor Klinickej logopédie na PdFUK v Bratislave, absolvovala nadstavbové dvojročné štúdium zamerané na psychoterapiu. Absolvovala niekoľko odborných výcvikov, štúdium INPP metódy v anglickom Chesteri, sluchovej stimulácie JIAS v Dánsku, bilaterálnej integrácie v Poľsku, a bola ako prvá licencovaná osoba na Slovensku v týchto oblastiach. Je národnou riaditeľkou pre metódu JIAS za Slovensko a Česko. Venuje sa individuálnej práci s detskými a dospelými klientmi. Vzdeláva a školí odbornú verejnosť v oblasti neurovývinovej intervencie. Založila poradenské Centrum AVARE, ktoré sa venuje prevencii a komplexnej intervencii porúch učenia, koncentrácie, správania a pridružených ťažkostí u detských, aj dospelých klientov.

Nech vám nič neujde!

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte emailom aktuálne informácie o konferencii, o jednotlivých témach a ďalších informáciách.