Prednášajúci

Mgr. Janka Kmeč Koščová

Mgr. Janka Kmeč Koščová

V roku 2010 ukončila magisterské štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave. Práve tam objavila alternatívny prístup vo vzdelávaní, Montessori pedagogiku.

V tom istom roku začala pracovať ako Montessori učiteľka v prvej experimentálnej Montessori škole v Bratislave. Tam sa do Montessori pedagogiky úplne zamilovala! Po roku pôsobenia na škole ju zaujímalo, či Montessori pedagogika je všade na svete rovnaká a jej prvou zastávkou bol Londýn.

V Londýne sa počas štyroch rokov jej vzťah k Montessori pedagogike ešte viac prehĺbil, a preto absolvovala celosvetovo uznávaný Montessori kurz MCI (Montessori Center International). Pracovala ako Montessori vedúca učiteľka a Montessori lektorka. Viedla Montessori semináre a tréningy pre učiteľov, rodičov či širšiu verejnosť.

Jej ďalšou zastávkou bola medzinárodná Montessori škola v Pekingu, kde  strávila takmer dva roky. Potvrdila si, že všade na svete vďaka tejto pedagogike deti prirodzene napredujú, stávajú sa plnohodnotnými, samostatnými jedincami a vyrastajú v stimulujúcom, rešpektujúcom a milujúcom prostredí.

Ďalšie kroky ju viedli na Slovensko, lebo práve tu chce túto metódu rozširovať. Počas ročného pobytu na Slovenku absolvovala Montessori kurz pre deti od 0-3 rokov akreditovaný Montessori ČR. Na Slovensku rok metodicky pomáhala novovzniknutej Montessori škole a  momentálne prednáša na vysokých školách a rovnako aj vedie semináre pre rodičov či učiteľov.

Tento rok sa venuje experimentálnemu projektu, a to zavedeniu Montessori prvkov do bežnej základnej školy v ktorej pracuje ako učiteľka prvého stupňa.

Najdôležitejšími sú pre Janku deti, a práve im chce pomôcť, aby čas strávený v materskej škole, či škole milovali a stávali sa z nich jedinečné, samostatné, schopné a kreatívne osobnosti! Na prednáške bude rozprávať o základných princípoch Montessori pedagogiky, aj o tom, či deti v takomto type školy a škôlky majú pravidlá a povinnosti, alebo sú voľne ponechané bez „dozoru“ a vedenia.

Vzdelanie:

  • Medzinárodný Montessori Diplom (MCI – Montessori Centre International), Londýn, UK
  • Certifikát špecialistu pre prácu s deťmi od 0 – 7 rokov, Early Years Teacher Status (EYTS), Londýn, UK
  • Mgr. titul v odbore – Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie, Bratislava
  • Kurz Montessori pedagogiky zastrešený Slovenskou asociáciou Montessori, Bratislava
  • Kurz Montessori pre deti od 0-3 rokov zastrešený a akreditovaný Montessori ČR

 

Nech vám nič neujde!

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte emailom aktuálne informácie o konferencii, o jednotlivých témach a ďalších informáciách.