Prednášajúci

PaedDr. Adelaida Fábianová

PaedDr. Adelaida Fábianová

Po ukončení štúdia odboru klinická logopédia v r. 1998 na Univerzite Komenského v Bratislave pracovala v Univerzitnej nemocnici v Bratislave – Ružinove s pacientmi s neurologickými ochoreniami s poškodením centrálneho a periférneho nervového systému. Od r.2004 pracuje v Adeli Medical Center v Piešťanoch ako vedúca logopedického oddelenia.

Svoju profesionálnu odbornosť si doplnila postgraduálnym špecializačným štúdiom v odbore klinická logopédia na Lekárskej fakulte SZU v Bratislave a doktorantským štúdiom. Výskumnej oblasti v problematike porúch prehĺtania u detí sa venuje i v rámci PhD. štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave. Počas odbornej praxe absolvovala viacero študijných pobytov; v Taliansku (Turín), v Rusku (Sankt Petersburg) so zameraním na postintubačnú dysfóniu, dysfágiu, orofaciálnu stimuláciu či používanie logopedických sônd pri dysfáziách, dyzartriách a dysláliách.

Venuje sa vedeckým prácam, prednáškovej či publikačnej činností na domácich a zahraničných konferenciách. Je autorka monografie Orofaciálna a bazálna stimulácia a spoluautorka publikácie Logopedárium.

Nech vám nič neujde!

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte emailom aktuálne informácie o konferencii, o jednotlivých témach a ďalších informáciách.