Program 2019 – pripravujeme

Čoskoro prinesieme program na II.ročník ktorý je naplánovaný na 21. septembra 2019.

8:00 – 9:00

Registrácia 5.mája

9:00 – 9:15

Otvorenie s organizátorkami.

9:15 – 10:00

Dr. Andrew Dalziell

terapeut, Škótsko

Bilaterálna integrácia program zameraný na rozvoj motoriky, koordinácie.

 Novinka na Slovensku 

45 min

10:05 – 10:50

Magdalena Zweegman-Kocsis

…..

Aplikácia INPP metódy

45 min

10:50 – 11:20

  Coffee break

30 min

11:20 – 11:55

Mgr. Monika Lofflerová

Aplikácie EEG Biofeedback terapie

35 min

12:00 – 12:45

Tatjana Hošková

….

Funkcionálna optometria

45 min

12:45 – 13:45

  Obed

60 min

13:50 – 14:20

PhDr. Zuzana Jandová PhD.

PhDr. Zuzana Jandová PhD.

….

Ranná intervencia v komplexnom pohľade

30 min

14:25 – 15:10

Mgr. Katarína Sipos

….

Komplexná intervencia vývinových porúch /JIAS

45 min

15:15 – 16:00

MUDr. Martin Stránsky

….

Dobrý učiteľ núti deti robiť chyby

45 min

16:00 – 16:30

  Coffee break

30 min

16:30 – 17:15

Eva Kiedroňová

Starostlivosť o dieťa a stimulácia kojenca

45 min

17:20 – 18:00

PaedDr. Adelaida Fábianová

Funkcie rovnovážneho systému

40 min

18:00 – 18:15

Ukončenie I.dňa konferencie

15 min

19:30 – 22:00

Talk show s hudobným vystúpením, občerstvenie

V roli moderátroky programu bude známa redaktora TV Markíza Veronika Cifrová Ostrihoňová. Hosťami show budú český neurológ Martin Jan Stránský, slovenská vedkyňa a profesorka Edita Révay, a zakladateľka Centra AVARE Katarína Sipos. Hostia budú diskutovať na rôzne zaujímavé témy ohľadne vzdelávania, školstva, funkcií mozgu, rodičovstva, a iné.

8:00 – 9:00

Registrácia 6.mája

9:00 – 9:15

Otvorenie II.dňa konferencie

8:40 – 09:20

PhDr. Janka Zajacová

špeciálna pedagogička

Dyskalkúlia – matematické schopnosti.

45 min

9:25 – 10:10

MUDr. Michael Kučera

Úloha adaptačných a stresových procesov v obraze vývinových porúch.

45 min

10:15- 11:00

Alexandra Semjonova, Dr. MD,PhD.

Vplyv dojčenia, sania a výživy na vývoj zubného aparátu

45 min

11:00 – 11:30

  Coffee break

30 min

11:35- 12:20

MUDr. Lenka Ondačková

Pôrod a jeho vplyv na vývin a život dieťaťa.

45 min

12:25- 13:10

Mgr. Janka Kmeč Koščová

Montessori školy/škôlky

45 min

14:00- 14:20

Ukončenie konferencie

Viesť alebo sprvádzať?
Psychické odolnosti dieťaťa

20 min

13:15- 14:00

Mgr. Milena Kutláková Nováková

Viesť alebo sprvádzať?
Psychické odolnosti dieťaťa

45 min