Program 2020 – pripravujeme

Čoskoro prinesieme program na II.ročník, ktorý sa bude konať 16. mája 2020 v Bratislave.