Program 2020 – pripravujeme

Čoskoro prinesieme program na II.ročník, ktorý je naplánovaný na 21. septembra 2019.

9:00 – 9:15

Otvorenie s organizátorkou

9:15 – 10:00

Pripravujeme

Pripravujeme

Pripravujeme

 Novinka na Slovensku 

45 min

10:05 – 10:50

Pripravujeme

…..

Pripravujeme

45 min

10:50 – 11:20

  Coffee break

30 min

11:20 – 11:55

Pripravujeme

Pripravujeme

35 min

12:00 – 12:45

Pripravujeme

….

Pripravujeme

45 min

12:45 – 13:45

  Obed

60 min

13:50 – 14:20

Pripravujeme

….

Pripravujeme

30 min

14:25 – 15:10

Pripravujeme

….

Pripravujeme

45 min

15:15 – 16:00

Pripravujeme

….

Pripravujeme

45 min

16:00 – 16:30

  Coffee break

30 min

16:30 – 17:15

Pripravujeme

Pripravujeme

45 min

17:20 – 18:00

Pripravujeme

Pripravujeme

40 min

18:00 – 18:15

Pripravujeme

15 min

19:30 – 22:00

Talk show s hudobným vystúpením, občerstvenie

Pripravujeme