Komplexná terapia vývinových porúch – Konferencia pre odborníkov a rodičov 5. – 6. máj 2018, Bratislava

Komplexná terapia  je interaktívna konferencia pre lekárov, logopédov, psychológov, pedagógov, terapeutov, pomáhajúce profesie a pre rodičov detí s vývinovými ťažkosťami.

V dnešnej dobe absentuje v odborných kruhoch komplexný pohľad na dieťa. Vznikajú rôzne stimulačné techniky, terapie, ktoré sa poskytujú hromadne pre každého klienta bez ohľadu na jeho vývin, bez individuálneho zhodnotenia daného stavu dieťaťa. Konferencia “Komplexná terapia” Vám poskytne ucelený pohľad na dieťa s narušeným vývinom a nezrelou nervovou sústavou. Jej prioritou je podať odborníkom informácie o konkrétnych terapeutických prístupoch, avšak v ich kombinácii a kooperácii jednotlivých špecialistov. Rodičom poskytnúť okrem cenných informácií aj podporu a miesto, kde sa dozvedia všetko potrebné o svojom dieťati.

Konferencia vytvorená na mieru

Lekárom

Príďte sa presvedčiť, že existujú spôsoby práce s klientom, ktoré vám môžu významne pomôcť pri vašej práci, a dokážu skvalitniť služby, ktoré poskytujete. Predovšetkým neurológovia, ORL lekári, pediatri, psychiatri, optometristi, fyzioterapeuti, sa na konferencii dozvedia veľa zaujímavého. Vítané sú však aj iné medicínske odbory.

Logopédom

Vieme, že už teraz toho robíte so svojimi klientmi veľmi veľa. No čo ak si viete svoju prácu zjednodušiť novými, efektívnejšími spôsobmi? Čo ak sa za ťažkosťami vašich klientov skrývajú príčiny, o ktorých ste doteraz nevedeli? Príďte sa presvedčiť, že vám máme čo ponúknuť a nahliadnite na dieťa inými očami, inými prístupmi než aké boli doteraz prezentované.

Psychológom

Spoznajte nové diagnostické metódy a postupy v individuálnej práci s klientom a obohaťte svoje doterajšie vedomosti novými pohľadmi. Duša a telo sú jeden celok rovnako, ako sú jedným celkom rodičia a dieťa. Príďte sa s nami presvedčiť o tom, že dokážete pomôcť ešte viac.

Špeciálnym pedagógom / Učiteľom

Vaša situácia dnes nie je ani trochu jednoduchá. Robíte záslužnú a zmysluplnú prácu. Chceme vám povedať, že stojíme pri vás. Naším cieľom je obohatiť vašu každodennú rutinu o nové poznatky, ukázať vám, že aj inak sa dá. Výsledok oceníte nielen vy, ale aj vaši žiaci, či ich rodičia.

Pomáhajúcim profesiám

Každý z vás má záujem v prvom rade pomôcť, skvalitniť život toho, s kým pracuje. Ponúkame vám možnosť dozvedieť sa veľmi veľa zaujímavých informácií z oblasti neurológie, psychológie, pedagogiky, neurofyziológie a mnohých ďalších, ktoré môžete neskôr aplikovať vo svojej praxi.

Rodičom

Spája nás všetkých to isté: naše deti. Privádzajú nám do života množstvo otázok, na ktoré sa odpovede hľadajú ťažko. Čo si mám všímať v prvých dňoch, mesiacoch po narodení? Ako mám správne podporiť reč dieťaťa? Podľa čoho viem, či sa moje dieťa vyvíja normálne a zdravo, či je pripravené na vstup do škôlky či školy? Odpovede na tieto, aj mnohé ďalšie otázky, dostanete na konferencii v podobe krátkych prednášok a panelových diskusií.

Nech vám nič neujde!

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte emailom aktuálne informácie o konferencii, o jednotlivých témach a ďalších informáciách.