Komplexná terapia vývinových porúch

Konferencia pre odborníkov a rodičov

5. – 6. máj 2018, Bratislava

Komplexná terapia je interaktívna konferencia pre lekárov, logopédov, psychológov, pedagógov, terapeutov, pomáhajúce profesie a pre rodičov detí s vývinovými ťažkosťami.

Prečo vznikla konferencia Komplexná terapia?

Cieľom konferencie je odovzdať komplexné, teoretické, a najmä praktické informácie a skúsenosti z rôznych oblastí, týkajúcich sa terapeutických a pomáhajúcich profesií nielen pre odborníkov, ale aj rodičov .

Zámerom je naučiť odborníkov nahliadať na klienta komplexne a zlepšiť kvalitu života detského a dospelého klienta a jeho rodiny. Pomôžeme tak rodičom, aby nechodili od dverí k dverám. Zjednotíme svoje vedomosti a sily a budeme poskytovať komplexnú a kvalitnú intervenciu.

Zámerom je aj usmerniť a nasmerovať rodičov dieťaťa nielen s nezrelým, oneskoreným vývinom, ale aj rodičov detí s bežným vývinom, aby sa rodičia vedeli zorientovať a vedeli podporovať správny vývin. Taktiež sa budeme snažiť Vám predstaviť stimulačné techniky, terapeutický prístup z komplexného pohľadu.

Konferencia komplexná terapia

Pre koho je konferencia určená?

Pre všetkých oborníkov a to terapeutov, logopédov, lekárov, učiteľov a rôzne ďalšie pomáhajúce profesie, zaoberajúce sa detskou, ako aj dospelou populáciou.

Časť konferencie je určená aj pre laickú verejnosť, predovšetkým pre rodičov. Chceme pre vás vytvoriť priestor, v ktorom sa nebudete báť pýtať sa na to, čo zaujíma práve vás. Našou ambíciou je zodpovedať tie najbežnejšie otázky, na ktoré sa občas odpovede hľadajú najťažšie. Chceme, aby ste v tom všetkom neboli sami.

Čo sa na konferencii dozviete?

Prioritou konferencie je raná stimulácia dieťaťa a jeho nezrelého neuromotorického a psychomotorického systému. Poskytneme aj jednotlivé informácie o konkrétnych terapiách, ale v ich kombinácií a kooperácií nielen pre odborníkov, ale aj pre rodičov, príbuzných.

Vďaka zaujímavým prednášajúcim spoznáte mnohé nové metódy alebo náhľady na rozvoj motoriky, reči, ranej intervencie, učenia, správania, koncentrácie a všetkých ostatných vývinových oblastí. Dozviete sa taktiež rôzne zaujímavé adaptácie metód, s ktorými ste sa už možno vo svojej praxi stretli.

Organizátorky konferencie

Mgr. Katarína Sipos

Mgr. Katarína Sipos

Autorka myšlienky a konferencie

PhDr. Zuzana Jandová, PhD.

Autorka myšlienky a konferencie

Ono to tak býva, že dobré a zmysluplné si k sebe cestu nájde. Tak tomu bolo aj v našom prípade. Poznáme sa už roky, ale až rok 2017 nás spojil tak naozaj. Jedna vyslovila začiatok vety, tá druhá ju dokončila. Jedna načrtla obraz, tá druhá mu dodala farby. A takto vznikla aj konferencia Komplexná terapia vývinových porúch, ktorej cieľom je pomáhať. Komplexne a zmysluplne sa pozerať na problémy, s ktorými sa my, aj Vy stretávate pri svojej práci, či vo svojom živote doma.

Prajeme si, aby tak, ako projekt Komplexná terapia vývinových porúch zblížil nás dve, aby jeho dosah zblížil vás s vašimi deťmi, alebo vašimi klientmi.

Veronika Cifrová Ostrihoňová

Ambasádorka konferencie

Veronika Cifrová Ostrihoňová je slovenská televízna redaktorka a moderátorka. Tri roky študovala politológiu a históriu na univerzite v Paríži a na New York University v USA. V televízii Markíza pracuje ako redaktorka v spravodajskej relácii Televízne noviny, kde sa zameriava na témy z oblasti zdravotníctva.
Komplexná terapia vyvinových porúch je krásna myšlienka a projekt, a na takých sa ja vždy veľmi rada zúčastním.

5. a 6. máj 2018

Hotel Sheraton, Bratislava

Prvý ročník konferencie Komplexná terapia vývinových porúch sa bude konať v termíne 5. a 6. mája 2018 v kongresových priestoroch Hotela Sheraton v Bratislave.

Vzhľadom na obmedzenú kapacitu miest, sa v prípade záujmu o účasť včas zaregistrujte. K zakúpeniu sú k dispozícii tri typy lístkov: Základný, VIPRodičovský.

Pozrite si viac informácií ohľadne lístkov a možnosti ich zakúpenia.

Konferencia vytvorená na mieru

Lekárom

Príďte sa presvedčiť, že existujú spôsoby práce s klientom, ktoré vám môžu významne pomôcť pri vašej práci, a dokážu skvalitniť služby, ktoré poskytujete. Predovšetkým neurológovia, ORL lekári, pediatri, psychiatri, optometristi, fyzioterapeuti, sa na konferencii dozvedia veľa zaujímavého. Vítané sú však aj iné medicínske odbory.

Logopédom

Vieme, že už teraz toho robíte so svojimi klientmi veľmi veľa. No čo ak si viete svoju prácu zjednodušiť novými, efektívnejšími spôsobmi? Čo ak sa za ťažkosťami vašich klientov skrývajú príčiny, o ktorých ste doteraz nevedeli? Príďte sa presvedčiť, že vám máme čo ponúknuť a nahliadnite na dieťa inými očami, inými prístupmi než aké boli doteraz prezentované.

Psychológom

Spoznajte nové diagnostické metódy a postupy v individuálnej práci s klientom a obohaťte svoje doterajšie vedomosti novými pohľadmi. Duša a telo sú jeden celok rovnako, ako sú jedným celkom rodičia a dieťa. Príďte sa s nami presvedčiť o tom, že dokážete pomôcť ešte viac.

Špeciálnym pedagógom, učiteľom

Vaša situácia dnes nie je ani trochu jednoduchá. Robíte záslužnú a zmysluplnú prácu. Chceme vám povedať, že stojíme pri vás. Naším cieľom je obohatiť vašu každodennú rutinu o nové poznatky, ukázať vám, že aj inak sa dá. Výsledok oceníte nielen vy, ale aj vaši žiaci, či ich rodičia.

Pomáhajúcim profesiám

Každý z vás má záujem v prvom rade pomôcť, skvalitniť život toho, s kým pracuje. Ponúkame vám možnosť dozvedieť sa veľmi veľa zaujímavých informácií z oblasti neurológie, psychológie, pedagogiky, neurofyziológie a mnohých ďalších, ktoré môžete neskôr aplikovať vo svojej praxi.

Rodičom

Spája nás všetkých to isté: naše deti. Privádzajú nám do života množstvo otázok, na ktoré sa odpovede hľadajú ťažko. Čo si mám všímať v prvých dňoch, mesiacoch po narodení? Ako mám správne podporiť reč dieťaťa? Podľa čoho viem, či sa moje dieťa vyvíja normálne a zdravo, či je pripravené na vstup do škôlky či školy? Odpovede na tieto, aj mnohé ďalšie otázky, dostanete na konferencii v podobe krátkych prednášok a panelových diskusií.

Nech vám nič neujde!

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte emailom aktuálne novinky o konferencii, o jednotlivých témach a ďalších informáciách.

Prihlásenie do newslettra neslúži na objednávanie lístkov. V prípade, že máte záujem zakúpiť si lístok na konferenciu, kliknite sem.